Skoler og børnehaver

Teater som en del af undervisningen

  • Meridiano Vild 80 2

'Vild' af og med Meridiano Teatret er en sanselig og rørende historie om en ung piges farvel til barndommens kendte og trygge rammer. Og en del af børneteater-repertoiret i sæson 18/19.

Som en del af Bornholms Regionskommunes kulturpolitik for børn og unge står der bl.a., at det bør sikres, "at alle børn og unge i kommunen hvert år oplever professionelt teater".

Det sker ikke mindst ved, at Bornholms Teater administrerer børneteaterordningen på Bornholm, der hvert år sikrer, at de bornholmske børne- og undervisningsinstitutioner får tilbudt en række teaterforestillinger for børn og unge i forskellige aldersgrupper. Aldersmæssigt dækker forestillingerne typisk børn fra ca. 1½ års alderen og op til 15-16 år, og der udbydes typisk ca. 8-10 forskellige forestillinger hver sæson, som går fra september til april.

Forestillingerne vises oftest ude på skolerne eller på Rønne Bibliotek, samt Nexø Børnehus, men andre visningssteder kan forekomme. Det tilstræbes fx at mindst en forestilling hver sæson foregår på Rønne Theater.
Forestillingerne for børnehaverne planlægges i samarbejde med Bornholms Biblioteker. 

Refusion
Forestillingerne er refusionsberettigede, hvilket betyder, at staten betaler halvdelen af udgifterne for kommunale institutioner. Billetprisen kan derfor holdes på et meget rimeligt niveau - i indeværende sæson er den 55,- kr. per elev/barn.
Da det på Bornholm er regionskommunen, der køber forestillingerne, kan ovennævnte pris tilbydes såvel de kommunale som private institutioner på øen.

En del af undervisningen
Ud over forestillingernes berettigelse som kunst - og kulturoplevelse i sig selv, tager de ofte også afsæt i problemstillinger, der relaterer til de oplevelser, nutidens børn og unge kan komme ud for som en del af deres opvækst og livet som helhed. Det kan være oplevelser af lykkelige, problematiske eller triste omstændigheder, som med fordel kan bearbejdes i klasserne som opfølgning på forestillingen. 

Til nogle forestillinger vil der desuden være udarbejdet undervisningsmateriale, som kan integreres i undervisningsplanen på skolerne.

Andre muligheder

Ud over børneteaterordningen er der også andre teatertilbud til børn og unge på Bornholm. 
Fx vil der på Rønne Theater hvert år blive vist flere forestillinger for denne målgruppe - nogle i form at turnerende teatertrupper, andre som egenproduktioner fra Bornholms Teater eller Dramaskolen - ligesom bl.a. Svanekegården også udbyder forestillinger.
Dukketeaterfestivalen og Gadeteaterfestivalen byder også altid på gode tilbud til øens børn og unge.

Læs mere
Se den kommende sæsons udbud af forestillinger i linket øverst til højre på denne side.

Kontakt
Er du interesseret i mere information om tilbud for skoler og børnehaver er du velkommen til at kontakte Bornholms Teaters koordinator på området:

Kim Caspersen
Tlf: 2046 4608
Mail Kim